Ön jelenleg itt tartózkodik: Tűzvédelem / Tűzvédelmi szabályzat


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

Tűzvédelmi szabályzat


Tűzvédelmi szabályzatTűzvédelmi szabályzat szükséges:
    • Öt fő feletti munkavállalói létszám esetén,
    • 50 főnél több ember befogadására alkalmas létesítmény esetén,
    • kereskedelmi szálláshelyeknél,
    • ahol az épület besorolása „ C” - tűzveszélyes, vagy attól veszélyesebb („B”: tűz és robbanásveszélyes, „A”: fokozottan tűz és robbanásveszélyes),

    • tásasházaknak 2 szint felett vagy 10-töl több lakás esetén.A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen!

A Szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait.

i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet;

j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.

A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

a) az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
d) kereskedelmi szálláshelyre;
e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:
a) a tűzjelzés módját;
b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra); 

e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.
- A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.
- A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
- Az b)-e) pontjaiban foglalt létesítmények épületei közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal)
tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A fentieket a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelező elhelyezni.

Felhívjuk a figyelmet - tekintettel arra, hogy a tűzvédelmi szabályzat készítését jogszabály nevesíti- a hatóság minden szabályzat esetén keresi a konkrétumokat, a létasítmény sajátságos viszonyait szabályozó részeket. A szabályzat készítésénél nem csak annak hiánya miatt, hanem annak tartalmának hiányosságai miatt is szankciónálhatnak! 

Vállaljuk:
    • Tűzvédelmi szabályzat elkészítését
    • A már meglévő szabályzat aktualizálását
    • A telephely tűzveszélyességi osztályának meghatározását
    • Tanácsadást az anyagtárolásra, anyagkezelésre vonatkozóan

Amennyiben a munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem területéről felmerülő kérdése van keresse Debreceni központi irodánkat az 52/541-567-es telefonszámon vagy az info@viragosvedelem email címen!

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország