Ön jelenleg itt tartózkodik: Környezetvédelem / Hulladékgazdálkodási bevallás


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

Hulladékgazdálkodási bevallás


Ezen az oldalon információt talál a hulladékgazdálkodási bevallások határidejéről és arról, hogy milyen esetekben kell bevallást készíteni. Amennyiben segítségre lenne szüksége az adatszolgáltatással kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba cégünkkel.

A 2012. évről szóló bevallásokat még a 164/2003. (X. 18.) kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal kell benyújtani!!

A 2013. évben keletkező hulladékokról már a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete (a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről) alapján kell teljesíteni.

Az új rendelet alapján a hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást kell vezessen. Ebbe beletartozik a hulladék kereskedő és közvetítő is.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a telephelyre belépő és onnan kilépő anyag és a telephelyen képződő hulladék anyagforgalmi egyenlegét.
A telephelyi nyilvántartás tartalmát a rendelet melléklete határozza meg. A telephelyi nyilvántartásnak a mellékletben meghatározottakon túlmenően a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben, az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, valamint az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladékfajtára vonatkozó adatot is tartalmaznia kell.

Egyes meghatározott esetekben és tevékenységek esetén anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként kell a nyilvántartást vezetni.

Fontos változás, hogy a hatóság a beküldött adatszolgáltatásban csak a tárgyévet követő szeptember 1 napjáig fogadhat el javítást önellenőrzés alapján.

Az adatszolgáltatás során beküldött adatlapokat a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) dolgozza föl. Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezésétől számított 60 napon belül köteles a területileg illetékes felügyelőségen írásban bejelentkezni a HIR rendszerbe. Adatszolgáltatási kötelezettségének csak az az ügyfél tud eleget tenni, aki már rendelkezik KÜJ és KTJ számmal.

Kinek kell hulladékbevallást készítenie?


Rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként a hulladék termelője, ha a keletkezett hulladék mennyisége meghaladja:

  • Veszélyes hulladékok esetében a 200 kg-ot, vagy
  • Nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy
  • Nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.


A hulladék kereskedője és kezelője minden esetben adatszolgáltatásra kötelezett.

A rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett hulladéktermelő a környezetvédelemért felelős miniszter által elrendelt, statisztikai kiválasztási módszerekkel történő adatfelméréskor eseti adatszolgáltatásra köteles, amelyet a részére megküldött adatlapok kitöltésével és visszaküldésével teljesít.

Az adatszolgáltatás veszélyes és nem-veszélyes hulladék esetén is naptári évente kötelező, kivéve veszélyes hulladék - kezelésre történő - átvétele esetében. Ilyen esetben naptári negyedévente kötelező a bevallás megtétele.

A bevallások beküldési határidejei a következők maradtak:

  • A keletkezett hulladékokról a tárgyévet követő év március 1.
  • Kereskedelem vagy kezelés céljából átvett hulladékok esetén tárgyévet követő március 1.
  • Veszélyes hulladék kezelésre vagy kereskedelemre való átvétele esetén a tárgynegyedévet követő 8. munkanap

2015. évtől veszélyes hulladék kezelésre vagy kereskedelemre történő átvétel esetén napi adatszolgáltatást kell teljesíteni elektronikus úton.

Aktuális határidő: 2013. március 1. a keletkezett és kezelés vagy kereskedelem céljából átvett hulladék kezelésről szóló éves bevallás

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország