Ön jelenleg itt tartózkodik: Környezetvédelem / Előzetes vizsgálat


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

Előzetes vizsgálat


Ha a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletben szerepelő, vagy a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepelő tevékenységet kíván végezni, illetve már meglévő tevékenységének kapacitását kívánja jelentősen bővíteni, akkor előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatnia a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségen.

 

FONTOS!

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2011. év szeptemberében módosult. Egyik legfontosabb módosítás, hogy egyes összetartozó tevékenységek esetén felügyelőség döntésétől függően előzetes vizsgálatot írhatnak elő. Ez olyan esetben fordulhat elő, ahol két különálló tevékenység eddig nem volt előzetes vizsgálat köteles, de akár más jogi szervezetek által végzett hasonló tevékenység esetén is előírhatja a hatóság, ha azonos vagy szomszédos ingatlanon valósul meg, és együttesen meghaladják az előírt köszöbértéket.

Fémhulladék kezelő telepeket érintő változás, hogy korábban csak 5 t/nap (1250 t/év) fém hulladék előkezelés esetén volt előzetes vizsgálati kötelezettség, míg a jelenleg érvényes szabályozás szerint "fémhulladékgyűjtő, -feldolgozó és -újrahasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap" (1250 t/év)  "kapacitástól". Ez azt jelenti, hogy bármely telephely, mely 5 t/nap feletti fém hulladék mennyiséget vesz át (begyűjt), előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatnia. (új tevékenység, vagy meglévő engedély módosítása esetén)

Továbbá hulladék hasznosítás esetén a rendelet 10 t/nap kapacitás felett, vagyis 2500 t/év menyiségű nem veszélyes hulladék hasznosítás felett szintén előzetes vizsgálati kötelezettséget ír elő.


Az alábbiakban rövid ismertetőt talál az előzetes vizsgálatról:

Az előzetes vizsgálati eljárás hivatott megállapítani, hogy a tervezet beruházás előreláthatólag jár-e olyan környezet-igénybevétellel, mely részletes környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését indokolja, és/vagy környezetvédelmi engedély megszerzését.
Az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő előzetes vizsgálati dokumentációt.

A kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a felügyelőség hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz közzé.

A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely megfelel a 3. számú mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység nem tartozik a 2. számú mellékletbe.

A tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges. amennyiben a felügyelőség jelentős környezeti hatást feltételez. A felügyelőség a határozatában megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások. Valamint jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit.

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével megállapítja az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit.

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.

Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, kivéve abban az esetben, amikor a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető. Ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Ha a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén az előzetes vizsgálat során kiderül, hogy valószínűsíthetően felléphetnek országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatások, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes állam nemzetközi eljárás lefolytatását kéri, a környezeti hatásvizsgálati eljárást le kell folytatni.

A környezethasználó a határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül kérheti a környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt. A felügyelőség ezt a határidőt kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges változás.

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország