Ön jelenleg itt tartózkodik: Környezetvédelem / Környezetvédelmi engedély


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

Környezetvédelmi engedély


Az eljárás alapja ez esetben is a hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.

A hatásvizsgálati eljárás az ezen eljárás lefolytatására kötelezett tevékenységnek a környezeti elemekre, a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, éghajlatra, természeti (ökológiai) rendszerre való hatásainak, továbbá az előbbi hatások következtében az érintett népesség egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, területhasználata feltételeiben - várható változásoknak az egyes esetek sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére terjed ki.

A hatásvizsgálat jelenti a teljes, Felügyelőség által lefolytatott eljárást, mely során a felügyelőség a környezeti hatástanulmány benyújtását követően közleményt tesz közzé, a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat területén - közmeghallgatást tart, kivéve, ha a tevékenység katonai titokvédelem alá esik, vagy ha a kérelmet benyújtását követően elutasította.

A hatásvizsgálati eljárás a hatástanulmány benyújtásával kezdődik. A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

A környezeti hatástanulmánynak tartalmaznia kell a tervezett tevékenység számba vett változata(i)nak részletes leírását, különösen, a hatásfolyamatok és a hatásterületek leírását, a várható környezeti hatások becslését és értékelését, környezeti hatástanulmány összeállításához felhasznált adatok forrását, valamint egy közérthető összefoglalót.

A felügyelőség az ügyben (az előzetes vizsgálat és a hatástanulmány alapján) rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és vagy kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy elutasítja a kérelmet.

A környezetvédelmi hatásvizsgálat lezárásaképpen kiadott környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban a környezetvédelmi engedély feltételei között elő kell írni azokat az intézkedéseket, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére és - ha lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak. Előírhatja a környezetvédelmi engedély megadását követő, a környezethasználat megkezdéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek megszerzéséhez kielégítendő és a környezetvédelmi hatásvizsgálat alapján meghatározható feltételeket is.

Utoljára de, nem utolsó sorban pedig előírhatja a tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának feltételeit, beleértve a szüneteltetés vagy felhagyás megkezdése előtt végzendő vizsgálatokra való kötelezést is, ha a szüneteltetésnek vagy felhagyásnak jelentős környezeti hatásai lehetnek, de a tevékenység tervezésének adott szakaszában ez kielégítő pontossággal még nem jelezhető előre.

A felügyelőség a hatástanulmány elbírálása után határozatban dönt a felügyelőség hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megadásáról, ha annak feltételei fennállnak.

A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje legalább öt év, amennyiben a tevékenység gyakorlásának vagy a létesítmény működésének idejét más jogszabály ennél rövidebb időben nem határozza meg, de a környezetvédelmi engedély határozatlan időre is megadható, illetőleg külön jogszabály alapján megadandó.

Az új módszerek, termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására szolgáló, a 3. számú melléklet 141. pontja szerinti tevékenységeknél legfeljebb két év.

A környezetvédelmi engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország