Ön jelenleg itt tartózkodik: Környezetvédelem / Környezetvédelmi felülvizsgálat


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

Környezetvédelmi felülvizsgálat


A környezetvédelmi felülvizsgálat a környezet igénybevételével, környezetszennyezéssel járó tevékenység hatásainak feltárása, a környezeti követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére szolgáló eljárás. A környezetvédelmi hatóság rendelhet el környezetvédelmi felülvizsgálatot olyan környezethasználóknál  létesítmények/tevékenységek esetében is, amelyek létesítése/megkezdése elött nem szerezték be az elõírt környezetvédelmi engedélyt.  A felülvizsgálat végeredménye a környezetvédelmi működési engedély. Meglévő IPPC létesítmények esetében az egységes környezethasználati engedély megszerzése teljes körű felülvizsgálattal jár együtt, így mindkét jogszabály előírásait (és egyéb kapcsolódó szakterületi jogszabályokat is) figyelembe kell venni. 

A felülvizsgálati eljárás alapján az illetékes környezetvédelmi hatóság a tevékenység folytatásához mûködési engedélyt ad ki, a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi az érdekeltet.


Amennyiben környezetvédelmi felülvizsgálatra van szüksége egységes környezethasználati engedélyének, környezetvédelmi engedélyének megújításához, forduljon bizalommal a Sövit Környezetvédelmi Kft-hez. Vállaljuk környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk teljes körű elkészítését a szükséges környezetvédelmi mérések lebonyolításával együtt.
További információért, tanácsért, vagy árajánlat kéréséhez kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Az alábbiakban rövid ismertetőt talál a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet alapján elvégzendő környezetvédelmi felülvizsgálatról:

Az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni.

A felülvizsgálat szempontjából tevékenységnek minősül valamely - környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással vagy környezetszennyezéssel járó - művelet, illetőleg technológia megkezdése, folytatása, felújítása, helyreállítása és felhagyása, továbbá az ezekhez szükséges építési és egyéb előkészítési munka végzése.


A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat kiterjed:

 • Az alkalmazott technológiák ismertetésére, a berendezések műszaki állapotának, korszerűségének bemutatására;
 • A tevékenységgel járó környezethasználat adatokkal alátámasztott bemutatására;

 • A tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen az anyagforgalomra, a be- és kiszállításra, a hulladék- és szennyvízkezelésre;

 • Az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy környezeti katasztrófa miatt feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia meghatározására;

 • A környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és tervezett intézkedések bemutatására;

 • A tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre;

 • A tevékenység környezeti hatásainak becslésére és értékelésére.

 • A környezetvédelmi felülvizsgálat során a környezetszennyezés megszüntetésének - s ha ez nem lehetséges - a környezetigénybevétel és -szennyezés mérséklésének lehetőségeit és feltételeit meg kell határozni.

A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenységének környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében - teljes körű vagy részleges - környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezheti, ha környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést észlel.

A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálat elvégzésére kötelezi akkor is, ha:

 • környezetkárosítást észlel;
 • kiemelten védett, védett, illetőleg védőterületen (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, valamint ezek védőövezetei, vízminőség-védelmi terület, hidrogeológiai védőterület, valamint az ivó-, ásvány- és gyógyvízkivételek védőterületei), környezetet veszélyeztető, szennyező vagy károsító tevékenységet észlel;

 • nem kérelmezett előzetes vizsgálatot, továbbá a környezeti hatásvizsgálat vagy az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nélkül kezdett meg vagy folytat;

 • a külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak.

A környezetvédelmi felülvizsgálat ügyintézési határideje két hónap.

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország