Ön jelenleg itt tartózkodik: Hírek / Kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

Kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről


Február 6-án megjelent és 7-én mindjárt hatályba is lépett a 25/2000 EüM-SzCsM rendeletet kiváltó 5/2020(II.06), az Innovációért és technológiáért felelős miniszter rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről. A paradoxon, hogy rögtön 10-én már módosították is(!?).

A szabályozás mindazokat a munkahelyeket érinti, ahol a munkavállalók kémiai kóroki tényezők hatásainak kitettek, azaz kémiai anyagokkal, vegyszerekkel kerülnek kapcsolatba. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által tett változtatás célja, hogy növelje a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét. Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a munkahelyen jelen lévő, vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes keverékek expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez, vagy csökkentéséhez szükséges minimális intézkedéseket határozza meg.

A változtatás során az alábbi uniós irányelveket ültetik át a magyar jogrendbe:

  • a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelv,
  • a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelv.

Legfontosabb változásokat az alábbiakban gyűjtöttük össze:

  • Változtak a fogalommeghatározások pl. veszélyes anyag, kockázatértékelés, expozíció. Új fogalmakat is definiáltak pl. kokcázatelemzés, veszélyes keverék, védőruha.
  • Az 1. mellékletben szereplő veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei is módosultak több anyag esetében.
  • Meghatározzák, hogy mekkora a veszélyes anyagok és a szálló- és rostszerkezetű porok megengedett maximális koncentrációja a levegőben: 2. melléklet.
  • 3. mellékletben szereplő biológiai expozíciós- és hatásmutatók megengedhető határértékei is változtak, jelentek meg új vegyi anyagok pl. diklórmetán, hidrazin, metanol, metil-butil-keton, stb.
  • Részletezték, hogyan kell kockázatelemzést végezni a munkahelyen, hogy milyen körülmények között kell munkakörnyezet monitorozást végezni.

Mint ahogy fentebb már jeleztem, a megjelenése után pár nappal már módosult is a jogszabály együtt a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelettel:

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról.

E rendelet értelmében a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 3. számú melléklete 2020. február 8-án hatályát vesztette.
Ez a melléklet tartalmazta a rákkeltő/mutagén anyagokkal végzett tevékenység bejelentőlapját, ezzel szemben a bejelentés megtétele a munkavédelmi szabályrendszer értelmében továbbra is kötelező.

Ennek érdekében új nyomtatványok érhetőek el.

 

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország