Ön jelenleg itt tartózkodik: Munkavédelem / Munkavédelmi szabályzat


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

Munkavédelmi szabályzat


Munkavédelmi oktatás

A munkáltató kötelessége egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására.

A munkavédelmi szabályzat készítése nem kötelező a vállalkozások számára. Ám nem árt, ha rendelkeznek egy jó szabályzattal. ( a munkavédelmi hatóság egyre sűrübben kéri!)

  A munkavédelmi szabályzat tartalmazza  mindazokat a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, amelyek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit hivatottak megteremteni.

A munkavédelmi szabályzat összefoglalja az adott cégre vonatkozó munkavédelmi előírásokat, például összefoglalja a baleset esetén teendőket. Iratmintákat is tartalmaz, melyek megkönnyítik a mindennapi munkát.

A szabályzatban leírtakat be kell tartani és tartatni, ennek hiányában bírság róható ki!

A munkavédelmi szabályzat készítése szaktevékenységnek minősül!

 

A munkavédelmi szabályzat főbb pontjai:

 • A munkavédelmi szabályzat hatálya
 • Ügyrend (munkavédelmi feladatok munkakörhöz kapcsolása)
 • Az alkalmazás munkavédelmi feltételei (egészségi alkalmasság, szükséges képzettség, ismeret)
 • Munkavédelmi oktatás (oktatások rendje, tematika)
 • Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatása
 • Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések (általános magatartási szabályok, személyi, szervezési intézkedések, távmunka, elsősegély biztosításának rendje, dohányzással kapcsolatos szabályok)
 • Munkavédelmi eljárások rendje (létesítés, üzemeltetési dokumentumok, műszeres és higiénés vizsgálatok rendje, kockázatértékelés, munkavédelmi ellenőrzések rendje, időszakos felülvizsgálatok)
 • Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésének, kivizsgálásának és nyilvántartásának általános szabályai, munkabaleset kártérítésének rendje
 • Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
 • Hatályba léptető rendelkezések
 • Mellékletek, iratminták
 • Vonatkozó jogszabályok jegyzék

Amennyiben Ön nem ragaszkodik a szabályzat elkészítéséhez, akkor legalább az alábbiakról kell a munkáltatónak írásban rendelkeznie:
    • egyéni védőeszközök juttatásának rendje, az egyéni védőeszközök átadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni,
    • munkavédelmi oktatások rendje, az oktatások dokumentálásáról minden esetben gondoskodni kell 
    • orvosi vizsgálatok rendje, az alkalmassági vizsgálatok elvégeztetéséről üzemorvos által gondoskodni kell

A munkavédelmi szabályzat elkészítésével kapcsolatosan vállaljuk:
    • a munkavédelem követelményeinek beépítését a szabályzatba;
    • cégre szabott, túlzásoktól mentes követelményrendszer kialakítását;
    • munkavédelemmel kapcsolatos feladatok tervezhetőségét, felelősségek tisztázását a szervezeten belül;
    • a területileg illetékes külső érdekelt felek elérhetőségeinek összeállítását.

Amennyiben a munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem területéről felmerülő kérdése van keresse Debreceni központi irodánkat az 52/541-567-es telefonszámon vagy az info@viragosvedelem email címen! 

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország